Nicią malowane – wystawa prac Anny Heleny Matuszewskiej

Zapraszamy na wystawę obrazów autorstwa lokalnej artystki – Anny Heleny Matuszewskiej.

Na wystawie „Nicią malowane” eksponowanych jest 12 obrazów wyhaftowanych haftem krzyżykowym, które propagatorka rękodzieła artystycznego tworzy od ponad 15 lat. Wśród prezentowanych prac znajdują się adaptacje znanych dzieł malarstwa światowego: „Na antycznym stole” John Friedlinger, „Lato” Ivana Kobilca, „Młoda kobieta grająca na lutni” gobelin na postawie obrazu Petrusa van Schendela oraz „Martwa natura z homarem” gobelin na podstawie obrazu Modeste Carliera.

Ferie w bibliotece

26.01.2022 w naszej bibliotece odbyły się zajęcie edukacyjne dla uczniów spędzających ferie w świetlicy wiejskiej w Jasinie.

Zajęcia podzielone były na dwie części. W pierwszej części spotkania dzieci wzięły udział w zajęciach czytelniczych - wysłuchały wzruszającej opowieści o przyjaźni „Szukając Marudka” przedstawionej w formie teatrzyku Kamishibai. Druga część zajęć miała charakter warsztatowy - dzieci wykonały piękne zakładki do książek.

Zajęcia edukacyjne o bibliotece

7.12.2021 r. w naszej bibliotece zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne dla dzieci z Przedszkola Zaczarowana Podkowa w Zalasewie. 5-latki poznały zawód bibliotekarza, dowiedziały się czym jest biblioteka i na czym polega praca bibliotekarza. Dzieci wysłuchały historii Zofii Staneckiej „Basia i biblioteka”, a następnie wzięły udział w warsztatach, w czasie których przygotowywały książki do udostępniania – pieczętowały je i oklejały kodami kreskowymi.

Spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy

17.11.2021 r. w siedzibie naszej biblioteki odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.

W pierwszej części spotkania omówiony został Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Nauczyciele dyskutowali na temat zawartości wniosku, terminów realizacji programu oraz planowanych działań na rzecz rozwoju czytelnictwa.