O Bibliotece

Celem działania Biblioteki jest wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieranie działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego,  placówek artystycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, innych placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

 

 

Oferta biblioteki

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Swarzędzu jest biblioteką specjalistyczną, która działa na rzecz nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych. Oferta biblioteki skierowana jest również do studentów innych kierunków oraz do wszystkich osób zainteresowanych sprawami oświaty, edukacji i wychowania.

Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i dziedzin pokrewnych oraz czasopisma i zbiory specjalne o tematyce edukacyjnej.

Biblioteka oferuje również:

 • katalogi on-line czynne całą dobę,
 • rezerwację książek na zamówienie,
 • zamawianie książek drogą internetową,
 • udzielanie telefonicznych i elektronicznych informacji o zbiorach,
 • pomoc w korzystaniu z komputerowego katalogu bibliotecznego i wyszukiwaniu materiałów na dany temat,
 • pomoc przy sporządzaniu opisu bibliograficznego i bibliografii załącznikowej,
 • możliwość korzystania z zestawień bibliograficznych dostępnych w bibliotece i na jej stronie internetowej,
 • możliwość korzystania z pracowni multimedialnej,
 • bezpłatny dostęp do internetu za pomocą sieci bezprzewodowej Wi-Fi,
 • dostęp do prasy zagranicznej,
 • materiały i wydawnictwa o regionie,
 • przygotowanie materiałów na konferencje, narady, szkolenia i wystawy,
 • prowadzenie lekcji bibliotecznych,
 • organizowanie zespołów samokształceniowych dla nauczycieli bibliotekarzy,
 • możliwość odbywania praktyk studenckich.