Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu zwrócenia uwagi na problem jakim jest brak dostępu do czystej wody pitnej dla wielu mieszkańców naszej planety.

Biblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu po raz kolejny włączyła się do akcji i zorganizowała zajęcia edukacyjne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu oraz dzieci z Przedszkola nr 2 w Swarzędzu.

Podziękowania za udział w konkursie

23 marca 2022 r. gośćmi naszej biblioteki byli uczniowie klasy II b Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. W ramach podziękowania za starania i wkład pracy młodych artystów, którzy wzięli udział w wojewódzkim konkursie "Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej" organizowanym przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zorganizowaliśmy spotkanie – niespodziankę.