Punkty biblioteczne

 

Biblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu tworzy punkty biblioteczne w szkołach i placówkach oświatowych.

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy do skorzystania z naszej oferty i założenia w swoich szkołach punktu bibliotecznego ze zbiorami naszej biblioteki. W ten sposób biblioteki szkolne mogą wzbogacić swoją ofertę dla nauczycieli i pomóc im w procesie samokształcenia i doskonalenia.

Udostępniamy zarówno nowości z pedagogiki i psychologii, jak i literaturę piękną. Wypożyczenia w punktach odbywają się na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Punkty biblioteczne ze zbiorami z naszej biblioteki powstały w:

  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu
  • Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu
  • Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie
  • Szkole Podstawowej w Iwnie
  • Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu