Academica

 

Zachęcamy do korzystania w naszej Bibliotece z Academici (cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych), która udostępnia zarejestrowanym użytkownikom zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej.


Academica jest narzędziem pozwalającym na udostępnienie w bibliotekach publikacji naukowych. Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego. Academica pozwala na dostęp do pełnotekstowych publikacji – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Publikacje są udostępniane zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pełnym poszanowaniem praw autorskich. Ze względu na ograniczenia prawno-autorskie system Academica umożliwia dostęp do publikacji chronionych wyłącznie jednemu użytkownikowi na terenie Polski w tym samym czasie.

 

Dostępne są  2 rodzaje publikacji:

  • nie chronione prawem autorskim lub licencjonowane, oznaczone zieloną kropką, które są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez rezerwacji i logowania,

  • chronione prawem autorskim - wymagają wcześniejszej rezerwacji, można je przeglądać tylko na terminalu w naszej Bibliotece po złożeniu oświadczenia i zalogowaniu się na konto.

 

Publikacje naukowe można rezerwować na wybrane terminy w okresie najbliższych 14 dni, liczone od daty składania rezerwacji. W trakcie jednego modułu czasowego użytkownik może korzystać jednocześnie z maksymalnie 5 publikacji. Istnieje możliwość sporządzania notatek i kopiowania do pliku tekstowego niewielkich fragmentów tekstu do 3600 znaków.


 

Prosimy o zapoznanie się z:

Regulaminem użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica

Podręcznikiem czytelnika