Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Minister Edukacji i Nauki ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Wakacyjne zajęcia

22 lipca 2022 r. naszą bibliotekę odwiedziły dzieci z Gruszczyna. Dla uczestników półkolonii zorganizowane zostało spotkanie poświęcone Japonii połączone z warsztatami origami. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się ciekawostek na temat kultury i obyczajów Kraju Kwitnącej Wiśni. Na spotkaniu miały okazję spróbować prawdziwej japońskiej herbaty, a także nauczyć się jeść pałeczkami. Na koniec zajęć dzieci wykonały żurawia origami symbolizującego szczęście i długowieczność.

Dziękujemy za udział w wakacyjnym spotkaniu.

Czy książki mogą być magiczne?

Czy książki mogą być magiczne? Tak, kiedy się je czyta! 

28 czerwca 2022 r. w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu nauczyciel bibliotekarz z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu poprowadził wakacyjne zajęcia o książce. Uczestnikami były dzieci biorące udział w cyklu zajęć „Hece w Bibliotece” w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu.

Zajęcia edukacyjne o przyjaźni

14 czerwca 2022 r. w naszej bibliotece odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia edukacyjne dla uczniów. Co to jest przyjaźń? Kim jest prawdziwy przyjaciel? Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczniowie ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu. W pierwszej części spotkania dzieci wysłuchały opowieści o prawdziwej przyjaźni między chłopcem a pieskiem przedstawionej w formie Teatru Kamishibai pt. „Szukając Marudka”. Następnie wskazały cechy dobrego przyjaciela i prawdziwej przyjaźni.

Warsztaty komiksowe

9 czerwca 2022 r. w naszej bibliotece odbyły się zajęcia na temat komiksów. Spotkanie, w którym udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, podzielone było na część wykładową i warsztatową. Najpierw uczniowie dowiedzieli się jak zbudowany jest komiks, czym się charakteryzuje oraz jaki jest język komiksu. Następnie poznali historię komiksu, jego głównych twórców, a także pierwszych komiksowych bohaterów komiksów zagranicznych i polskich.