Wspomaganie nauczycieli

W ramach prowadzenia wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych organizowane są spotkania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy. Na spotkaniach sieci odbywają się wykłady i warsztaty wprowadzające w nowe zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii, wspierające nowatorskie inicjatywy, samokształcenie i samodoskonalenie.