Książki o Swarzędzu

W tym miejscu naszej strony internetowej prezentujemy w plikach pdf publikacje o Swarzędzu, których autorzy lub wydawcy wyrazili zgodę na taką formę ich udostępnienia czytelnikom. Nakłady tych publikacji zostały już wyczerpane. Strona biblioteki stwarza więc - obok wypożyczenia książek w bibliotece - jedyną możliwość zapoznania się z nimi.