Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu zwrócenia uwagi na problem jakim jest brak dostępu do czystej wody pitnej dla wielu mieszkańców naszej planety.

Biblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu po raz kolejny włączyła się do akcji i zorganizowała zajęcia edukacyjne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu oraz dzieci z Przedszkola nr 2 w Swarzędzu.

Podziękowania za udział w konkursie

23 marca 2022 r. gośćmi naszej biblioteki byli uczniowie klasy II b Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. W ramach podziękowania za starania i wkład pracy młodych artystów, którzy wzięli udział w wojewódzkim konkursie "Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej" organizowanym przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zorganizowaliśmy spotkanie – niespodziankę.

Nicią malowane – wystawa prac Anny Heleny Matuszewskiej

Zapraszamy na wystawę obrazów autorstwa lokalnej artystki – Anny Heleny Matuszewskiej.

Na wystawie „Nicią malowane” eksponowanych jest 12 obrazów wyhaftowanych haftem krzyżykowym, które propagatorka rękodzieła artystycznego tworzy od ponad 15 lat. Wśród prezentowanych prac znajdują się adaptacje znanych dzieł malarstwa światowego: „Na antycznym stole” John Friedlinger, „Lato” Ivana Kobilca, „Młoda kobieta grająca na lutni” gobelin na postawie obrazu Petrusa van Schendela oraz „Martwa natura z homarem” gobelin na podstawie obrazu Modeste Carliera.

Ferie w bibliotece

26.01.2022 w naszej bibliotece odbyły się zajęcie edukacyjne dla uczniów spędzających ferie w świetlicy wiejskiej w Jasinie.

Zajęcia podzielone były na dwie części. W pierwszej części spotkania dzieci wzięły udział w zajęciach czytelniczych - wysłuchały wzruszającej opowieści o przyjaźni „Szukając Marudka” przedstawionej w formie teatrzyku Kamishibai. Druga część zajęć miała charakter warsztatowy - dzieci wykonały piękne zakładki do książek.