Konkursy: Wielkopolska Biblioteka Roku, Wielkopolski Nauczyciel Bibliotekarz Roku

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w konkursach o tytuł: "Wielkopolska Biblioteka Roku" oraz "Wielkopolski Nauczyciel Bibliotekarz Roku".

Celem konkursów jest docenienie wielkopolskich bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz uhonorowanie wielkopolskich nauczycieli bibliotekarzy posiadających szczególne osiągnięcia oraz czynnie angażujących się w rozwój szkoły lub biblioteki.
Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 27 listopada 2023 roku, natomiast rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 30 listopada br.

Materiały edukacyjne dla bibliotek pedagogicznych

Dzięki Czepczyński Family Foundation czytelnicy wielkopolskich bibliotek pedagogicznych (w tym również ze Swarzędza) mają możliwość wypożyczenia książek oraz materiałów dydaktycznych związanych z edukacją finansową oraz włączającą. Fundacja, w ramach strategii rozwoju czytelnictwa w Polsce, postanowiła wyposażyć 42 wielkopolskie biblioteki pedagogiczne w pakiety edukacyjne „ABC Ekonomii” oraz „ABC Empatii”.