Materiały edukacyjne dla bibliotek pedagogicznych

Dzięki Czepczyński Family Foundation czytelnicy wielkopolskich bibliotek pedagogicznych (w tym również ze Swarzędza) mają możliwość wypożyczenia książek oraz materiałów dydaktycznych związanych z edukacją finansową oraz włączającą. Fundacja, w ramach strategii rozwoju czytelnictwa w Polsce, postanowiła wyposażyć 42 wielkopolskie biblioteki pedagogiczne w pakiety edukacyjne „ABC Ekonomii” oraz „ABC Empatii”.