Spotkanie Przyjaciół słowa

zdjęcia ze spotkania przyjaciół słowa - seniorzy czytający utwory literackie

15 marca 2024 r. Biblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu, we współpracy z Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, zorganizowała kolejne spotkanie Przyjaciół słowa pt. „Dzieło literackie dzisiaj. Literatura dokumentu osobistego”. W spotkaniu wzięli udział seniorzy z Centrum Aktywności Seniora oraz inni miłośnicy słowa z naszego regionu.

Wykład przeprowadziła Danuta Ewa Dachtera. Uczestnicy spotkania wysłuchali ciekawej prelekcji na temat dzienników, listów i pamiętników, a w części warsztatowej pracowali z tekstami: listem Jana Sobieskiego do żony Marysieńki, listem patrona roku 2024. Czesława Miłosza do drugiego patrona bieżącego roku Witolda Gombrowicza oraz fragmentem Dziennika Witolda Gombrowicza. Prelegentka omówiła również inne przykłady literatury dokumentu osobistego: esej Czesława Miłosza Zniewolony umysł, Pamiętnik Pawła Jasienicy oraz wspomnienia Michała Rusinka Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej.

Spotkanie zakończyło się dyskusją oraz wymianą refleksji na podjęty temat.