Ferie w bibliotece

26.01.2022 w naszej bibliotece odbyły się zajęcie edukacyjne dla uczniów spędzających ferie w świetlicy wiejskiej w Jasinie.

Zajęcia podzielone były na dwie części. W pierwszej części spotkania dzieci wzięły udział w zajęciach czytelniczych - wysłuchały wzruszającej opowieści o przyjaźni „Szukając Marudka” przedstawionej w formie teatrzyku Kamishibai. Druga część zajęć miała charakter warsztatowy - dzieci wykonały piękne zakładki do książek.