Historia

 

1.04.1991 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu wystąpiła do Kuratora Oświaty i Wychowania w Poznaniu z wnioskiem o powołanie filii w Swarzędzu. Wniosek motywowano koniecznością objęcia bardziej aktywną opieką biblioteczną nauczycieli rejonu Swarzędza i gminy, a także zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jej władze.

Miasto przeznaczyło na potrzeby filii pomieszczenie o powierzchni ok. 25 m2 od dnia 1.04.1991 r., a od następnego miesiąca dodatkowe pomieszczenie - ok. 40 m2 - dwie sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Burmistrz MiG zapewnił możliwość nieodpłatnego korzystania z tych pomieszczeń. PBW w Poznaniu przekazała filii księgozbiór liczący ok. 6500 woluminów (całość filii mieszczącej się w budynku ówczesnego CDN w Poznaniu) oraz meble i sprzęt biblioteczny z własnych rezerw.

Drugiego kwietnia 1991 roku zostało podpisane porozumienie między burmistrzem MiG Swarzędz a dyrektorem PBW w Poznaniu w sprawie stworzenia warunków dla powołania filii w Swarzędzu. Następnie decyzją nr 19/91 Kuratora OiW w Poznaniu z dnia 5.06.1991 r. została powołana Filia PBW w Swarzędzu. Protokołem przekazano księgozbiór i sprzęt. Książki czasowo złożono w pomieszczeniu nad salami gimnastycznymi w innym skrzydle szkoły, a po miesiącu przeniesiono je do nowej sali.

W pomieszczeniach tych biblioteka funkcjonowała kilka lat, do 1998 roku. We wrześniu tegoż roku filia znów musiała zmienić lokal. Tym razem księgozbiór przeniesiono do trzech pomieszczeń, przedzielonych ściankami działowymi - o powierzchni 16 m2 każde, zlokalizowanych w niskim parterze budynku administracyjno-gospodarczego szkoły, z wejściem od strony boiska. Pomieszczenia te wymagały przystosowania do pracy biblioteki: niskie, słabo oświetlone, z małymi nieszczelnymi oknami, licznymi rurami pod sufitem, utrudniającymi ustawienie regałów, bez sanitariatów.

Księgozbiór znacznie powiększył się, stare, zdezaktualizowane publikacje wycofywano, ich miejsce - w miarę możliwości finansowych (budżet biblioteki był niewielki), o które także trzeba było się starać, zajmowały nowe. Dzięki współpracy z UMiG biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór uzyskując dary w postaci drobnych kwot na książki, które kupowane są także z pieniędzy ofiarowanych przez czytelników (jest to znaczna kwota).

Filia posiadała dwa komputery, z których jeden służył bezpośrednio czytelnikom. Biblioteka pracowała w programie MOL, następnie LIBRA, później LIBRA 2000. W 2001 roku założono telefon stacjonarny, od 2004 r. posiada internet. Czytelnik korzysta z katalogów komputerowych: alfabetycznego, tytułowego i przedmiotowego, nie ma tu tradycyjnych katalogów, jest wolny dostęp do książek.

Kolejna przeprowadzka miała miejsce w roku 2008, tym razem do odnowionych, dzięki staraniom władz miasta, pomieszczeń na wysokim parterze. Zdecydowanie uległy poprawie warunki pracy: jasne, ładne sale, osobna czytelnia, do której nie dochodzi hałas pracujących komputerów, pozwalając czytelnikom skoncentrować się na swojej pracy. Jest również niewielkie archiwum, a także pomieszczenia socjalne. Teraz można tu organizować spotkania z nauczycielami.

Biblioteka funkcjonuje w Swarzędzu już ponad 20 lat. Powoli wrasta w krajobraz miasta. Wśród korzystających z jej zbiorów są czytelnicy ze Swarzędza i gminy, z odleglejszych okolic (z Poznania, Środy, Kostrzyna, Nekli, Mosiny). Filia posiada ciekawy i nowoczesny księgozbiór podręczny, dużo nowych książki, dostęp do katalogów on-line, oferuje użytkownikom możliwość korzystania z internetu, służy pomocą w poszukiwaniu potrzebnych materiałów.