Spotkanie sieci nauczycieli

zdjęcia ze spotkania

11 maja 2023 r. w naszej Bibliotece odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Gościem spotkania była pani Justyna Zajda (psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu), która wygłosiła wykład pt. „Depresja wśród dzieci i młodzieży”.

Prelegentka przybliżyła zgromadzonym nauczycielom temat choroby, która coraz częściej diagnozowana jest u nieletnich i która stanowi jedną z głównych przyczyn podejmowania prób samobójczych wśród młodzieży. Podczas wykładu psycholog opowiedziała o skali zjawiska, różnych objawach depresji oraz o formach wsparcia dzieci w każdym wieku. Nauczyciele dowiedzieli się jakie są przyczyny depresji, jak objawia się ta choroba u dzieci, jak ważna jest rola kadry pedagogicznej w rozpoznawaniu sygnałów choroby i reagowaniu w przypadku podejrzenia depresji u ucznia, a także gdzie szukać pomocy w sytuacji obserwowania niepokojących symptomów choroby.

Spotkanie było okazją do dyskusji i wymiany poglądów na temat skali zjawiska w polskich szkołach, a także zwrócenia uwagi jak ważne jest przeciwdziałanie tej chorobie, zachęcanie do szukania pomocy u specjalistów oraz jak poznanie mechanizmów jej działania pozwala zmniejszyć tendencję do stygmatyzowania ludzi.

Na zakończenie spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczyciele otrzymali materiały informacyjne na temat depresji i mieli okazję zapoznać się z najnowszymi publikacjami na temat depresji, samouszkodzenia oraz prób samobójczych, które dostępne są w zbiorach naszej Biblioteki.

Dziękujemy pani Justynie Zajdzie za bardzo ciekawe szkolenie.