Uroczyste otwarcie Biblioteki

zdjęcie z otwarcia

21 października 2021 odbyło się otwarcie nowej siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu. W uroczystości wzięli udział m.in. dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Dorota Kinal, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu – burmistrz Marian Szkudlarek, przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura, sekretarz Gminy Agata Kubacka oraz dyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Danuta Wielbowicz.

Uroczyste otwarcie połączone było z jubileuszem 30-lecia powstania Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu. Spotkanie było okazją do podziękowań, które kierownik filii oraz dyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu złożyły wszystkim osobom, które przyczyniły się do przeniesienia biblioteki w nowe miejsce. Padło także wiele słów gratulacji i życzeń dla zespołu swarzędzkiej filii biblioteki pedagogicznej - owocnej, kreatywnej pracy w nowym miejscu.

Nowa siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu znajduje się na os. Kościuszkowców 6. Placówka, dzięki lokalowi udostępnionemu przez gminę Swarzędz, zyskała powiększoną przestrzeń. Po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych udało się stworzyć nowoczesną bibliotekę, która dysponuje większą wypożyczalnią, dostosowaną do potrzeb użytkowników czytelnią oraz pracownią komputerową. Obiekt, wyposażony w niezbędną infrastrukturę, zapewnia optymalne warunki czytelnikom biblioteki – głównie nauczycielom, pedagogom, psychologom i studentom.

Biblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu od 30 lat prowadzi działalność służącą potrzebom oświaty i wychowania. Wspomaga placówki oświatowe z terenu gminy Swarzędz i gmin ościennych w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Biblioteka wspiera nauczycieli szkół podstawowych i średnich, nauczycieli przedszkoli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, specjalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Unikalny księgozbiór, który składa się głównie z literatury naukowej i specjalistycznej, pomaga również studentom w kształceniu na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych i innych pokrewnych.