62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

Zespół w dniu 5 marca 2012


Spotkanie w Przedszkolu "Kompas"

 

W  Publicznym  Przedszkolu  KOMPAS  przy  ulicy H.Szumana 37 w Swarzędzu pracuje młody zespół nauczycieli przedszkoli, który jest zainteresowany poszerzaniem swoich kwalifikacji, umiejętności, poszukujący wiedzy, nowych rozwiązań. Dlatego też zwrócono się do mnie, jako pracownika biblioteki pedagogicznej w Swarzędzu, z prośbą o zaprezentowanie na  posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która odbyła się 5 marca 2012 roku, nowości literatury fachowej: książek i czasopism z zakresu pedagogiki przedszkolnej


Z przyjemnością przyjęłam to zaproszenie. Swoją prezentację poprzedziłam krótkim przedstawieniem organizacji i pracy swarzędzkiej filii biblioteki pedagogicznej. Pokazałam stronę internetową biblioteki, a także możliwości  korzystania z  katalogów  on line,  dostępnych  przez  całą dobę , uzupełnianych na bieżąco.W dalszej części przedstawiłam prenumerowane przez bibliotekę czasopisma krótko je charakteryzując, ze szczególnym uwzględnieniem „Wychowania w Przedszkolu” i „Życia szkoły”, najbardziej przydatnych w pracy nauczyciela przedszkola.
Następnie zaprezentowałam Paniom wybrane nowości literatury fachowej z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Są to publikacje metodyczne, dotyczące m.in. organizacji i funkcjonowania przedszkola , ale także książki o charakterze poradnikowym adresowane zarówno do nauczycieli i rodziców.  Dotyczą one pracy z dziećmi nie tylko stwarzającymi problemy, ale także zdolnymi, kreatywnymi, nieśmiałymi. Nauczyciel znajdzie w bibliotece dużo publikacji proponujących zabawy dydaktyczne, rozwijające wyobraźnię, uczące dzieci zasad, dobrych manier, zachowania się w różnych sytuacjach, zabawy grupowe pomagające rozwiązywać konflikty. Wspomniałam także o książkach Marii Molickiej  poświęconych  bajkoterapii,  o  bajkach,  które leczą, wspierają dzieci w przeżywanych przez nie trudnych chwilach, jak np. odejście bliskiej osoby.
Ostatnim punktem prezentacji były opracowania z takich dziedzin jak: problemy komunikacji społecznej dorosłych, poprawa wzajemnych relacji z najbliższymi, konieczności dokonywania wyborów . Na koniec spotkania zaprosiłam Panie do odwiedzenia biblioteki pedagogicznej ,  do  szukania  pomocy  w  pojawiających się skomplikowanych  sytuacjach  i odpowiedzi na nurtujące problemy właśnie w książkach

Danuta Wereszczyńska-Choryńska