62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

Zespół w dniu 11 lutego 2015


11 lutego 2015 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Swarzędzu odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy z gmin Swarzędz i Kostrzyn poświęcone prawu autorskiemu.

 

W pierwszej części spotkania kierownik filii, Kornelia Choryńska, omówiła podstawowe pojęcia określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyjaśniła różnicę między autorskimi prawami osobistymi a majątkowymi oraz wskazała możliwości korzystania z utworów w obrębie dozwolonego użytku osobistego i publicznego. Po wysłuchaniu prelekcji i obejrzeniu filmów informacyjnych pt. „Jak działa prawo autorskie?” oraz „Na co pozwala dozwolony użytek prywatny?” zgromadzeni nauczyciele wzięli udział w części warsztatowej. Ten punkt spotkania prowadzony był przez gościa zespołu samokształceniowego – Karinę Flaum, kierownika placówki oświatowej z dużym doświadczeniem w dziedzinie praw autorskich. Prelegentka omówiła zasady korzystania z darmowych narzędzi prawnych - licencji Creative Commons. Nauczyciele bibliotekarze dowiedzieli się m.in. jak wyszukiwać w internecie zasoby udostępniane na licencjach CC, jak swobodnie korzystać z twórczości innych autorów, a także w jaki sposób udostępniać swoją twórczość na jasnych i przyjaznych zasadach, wspierając dzięki temu wolne zasoby edukacyjne.

 

Spotkanie zespołu samokształceniowego zakończyło się dyskusją nad problemami związanymi z rozpowszechnianiem wizerunku innych osób oraz egzekwowaniem prawa do jego ochrony.

 

 

KCh

2015-02-12