62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

Wspomaganie szkół i placówek oświatowych


Obszary wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych, wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, są realizowane poprzez:

 

  1. Udzielanie szkołom i placówkom oświatowym niezbędnych informacji na temat zmian wprowadzanych w systemie oświaty oraz pomoc w ich wdrażaniu poprzez gromadzenie i udostępnianie materiałów dotyczących: kierunków polityki oświatowej państwa, literatury niezbędnej w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli i realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

  2. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów niezbędnych w pracy szkoły i placówek oświatowych.

  3. Udzielanie specjalistycznej informacji pedagogicznej.

  4. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

  5. Udzielanie wsparcia szkołom w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji poprzez wspomaganie nauczycieli w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych.

  6. Kompleksowe wspomaganie pracy biblioteki szkolnej, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką.

  7. Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej, medialnej i regionalnej.