62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

Wspomaganie nauczycieli


W ramach prowadzenia wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych organizowane są spotkania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy. Na spotkaniach sieci odbywają się wykłady i warsztaty wprowadzające w nowe zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii, wspierające nowatorskie inicjatywy, samokształcenie i samodoskonalenie.

 

Konferencje to propozycja doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych realizowana w formie spotkań aktualizujących wiedzę bibliotekarską, doskonalących warsztat pracy.