62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

Wspomaganie


Sieci współpracy i samokształcenia to forma współpracy nauczycieli, która ułatwia wymianę poglądów, doświadczeń i zasobów. W ramach działania sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy organizowane są zespoły samokształceniowe oraz konferencje.

 

Zespoły samokształceniowe i konferencje to propozycja doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych realizowana w formie spotkań aktualizujących wiedzę bibliotekarską, doskonalących warsztat pracy, wprowadzających w nowe zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii, wspierających nowatorskie inicjatywy, samokształcenie i samodoskonalenie.