62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

W Przedszkolu "Mali Artyści"


Dnia 14.10.2013 w Przedszkolu Mali Artyści w Swarzędzu odbyło się uroczyste pasowanie dzieci na przedszkolaków. Zaproszenia rodzice, dziadkowie i opiekunowie ze wzruszeniem obejrzeli występy dzieci, wysłuchali piosenek. Po prezentacji nastąpiło pasowanie. Pani  Aleksandra Potrzebowska, dyrektor przedszkola osobiście pasowała każde dziecko na przedszkolaka oraz wręczyła dyplomy, odznaki i słodką niespodziankę. Emocje były ogromne. Gościem zebrania był nauczyciel bibliotekarz swarzędzkiej Filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu. Gratulujemy dzieciom odwagi a nauczycielom i opiekunom dziękujemy za zaproszenie i życzymy dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej. Po uroczystości rozmawiano o problemach pojawiających się w pracy z dziećmi, nauczyciele otrzymali bibliografie:Wspieranie rozwoju dziecka młodszego związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szklonego”, „Gry i zabawy dla dzieci od 1 miesiąca do 8 roku życia”, „Arteterapia”, „Wartości w życiu rodziny”. Podczas spotkania rozmawiano także o działalności biblioteki, nauczyciele przedszkola zostali zaproszeni do korzystania z księgozbioru, czasopism pedagogicznych oraz usług Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Swarzędzu.

 
                                                                                                     

Magdalena Ofierska Majeran