62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

8.06.2017


Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się – pod takim tytułem Biblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu zorganizowała 8 czerwca 2017 r., ostatnie w tym roku szkolnym, spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.

 

Gościem spotkania była dr Sonia Wawrzyniak – pracownik naukowy na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która przeprowadziła wykład na temat wykorzystania potencjału mózgu w procesie kształcenia osób z trudnościami w uczeniu się. Prelegentka, we wstępie swojego wystąpienia, wyjaśniła neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się. Zgromadzeni nauczyciele dowiedzieli się, jak działa ludzki mózg, w jaki sposób przetwarzane i kodowane są w nim informacje, a także na czym polegają zdolności adaptacyjne tego organu. W dalszej części spotkania prowadząca skupiła się na bardzo ważnym, z punktu widzenia nauczycieli, zagadnieniu jakim jest wykorzystanie potencjału mózgu uczniów w procesie kształcenia. Omówiła czynniki warunkujące efektywne nauczanie oraz rolę neuroprzekaźników
w procesie uczenia się. Zwróciła uwagę na problemy współczesnej szkoły, w której dominuje sformalizowane nauczanie i brakuje miejsca na rozwijanie ciekawości poznawczej i budzenie fascynacji uczniów. W dalszej części spotkania dr Sonia Wawrzyniak wyjaśniła, jakie korzyści płyną ze stosowania aktywizujących metod nauczania i wskazała przykłady ćwiczeń poprawiających koncentrację oraz integrujących półkule mózgowe, które każdy nauczyciel może stosować na swoich zajęciach.

 

Spotkanie zakończyło się wymianą doświadczeń między nauczycielami i dyskusją nad stosowanymi przez nich metodami nauczania. Zgromadzeni uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z fachową literaturą z zakresu neurodydaktyki, która znajduje się w zbiorach swarzędzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Otrzymali również zestawienie bibliograficzne na ten temat oraz opracowanie podstawowych informacji o nauczaniu przyjaznemu mózgowi.

 

 

 

 

KCh

2017-06-12