62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

Spotkanie sieci 24.10.2018


24.10.2018 r. Biblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Swarzędzu, zorganizowała pierwsze w roku szkolnym 2018/2019 spotkanie sieci nauczycieli z gminy Swarzędz pt. „Rola nauczyciela we wspomaganiu rozwoju emocjonalno-społecznego ucznia”.

 

W pierwszej część spotkania dr Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu przeprowadziła wykład na temat emocji. Prelegentka wyjaśniła wszystkim, czym są emocje, jaka jest ich istota i funkcje oraz opisała podstawowe emocje i sposoby ich wyrażania. Specjalistka omówiła również pojmowanie emocji przez dzieci, podkreślając przy tym, jak ważne jest prowadzenie rozmów na temat emocji oraz jak istotna jest rodzina – pierwszy kontekst nabywania przez dziecko wiedzy o emocjach.

 

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Zebrani nauczyciele zapoznali się nagraniami wypowiedzi nacechowanymi emocjonalnie, a następnie ćwiczyli prawidłowe odczytywanie i wyrażanie emocji oraz konstruowanie poprawnych w języku emocji odpowiedzi.

 

Spotkanie zakończyło się dyskusją i wymianą poglądów między nauczycielami na temat kompetencji emocjonalnych. Uczestnicy otrzymali zestawienie bibliograficzne na temat wspomagania rozwoju emocjonalnego ucznia oraz zapoznali się z fachową literaturą dotyczącą psychologii dziecka, językowej projekcji emocji oraz umiejętności społecznych dzieci.

 

 

KCh

2018-10-26