62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

24.01.2018


24.01.2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Swarzędzu zorganizowane zostało, kolejne w tym roku szkolnym, spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Tym razem tematem były zmiany w prawie oświatowym.

 

Od stycznia 2018 roku w Karcie Nauczyciela zaczęły obowiązywać nowe przepisy, od września bieżącego roku wejdą w życie kolejne zmiany dotyczące pracy nauczycieli. Na temat tych licznych zmian w prawie opowiadała, przybyłym na spotkanie nauczycielom szkół i przedszkoli, pani Małgorzata Kowzan (wiceprezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i kierownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Szamotułach). Prelegentka wyjaśniła wszystkim, czego dotyczą wprowadzone zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jaka jest różnica między oceną obligatoryjną a fakultatywną, kiedy dokonywana będzie ocena pracy i ocena dorobku zawodowego, a także jak wydłużona zostanie ścieżka awansu zawodowego nauczyciela.

 

W dalszej części spotkania specjalistka omówiła zmiany w urlopie wypoczynkowym oraz urlopie dla poratowania zdrowia. Nauczyciele dowiedzieli się, od kiedy i na jakich warunkach będą mogli ubiegać się o urlop zdrowotny.

 

Ostatnim punktem spotkania były emerytury nauczycieli. Pani Małgorzata Kowzan szczegółowo omówiła kwestie dotyczące emerytury i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Wyjaśniła, kto może ubiega się o te świadczenia, jakie warunki musi spełniać dana osoba, a także od kiedy powstaje prawo do świadczenia kompensacyjnego i jak długo przysługuje.

 

Spotkanie zakończyło się wymianą poglądów i dyskusją na temat niezwykle kontrowersyjnych zagadnień, jakimi są zajęcia w formie wolontariatu oraz zastępstwa w szkołach.

 

 

KCh

2018-01-25