62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

Spotkanie sieci 14.03.2018


14.03.2018 r. Biblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Swarzędzu zorganizowała spotkanie sieci nauczycieli, którego tematem był kompetencje wychowawcze nauczyciela.

 

Gośćmi spotkania były specjalistki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu – pani Hanna Skoryna (psycholog) oraz pani Ewa Frankiewicz (pedagog), które przeprowadziły wykład na temat kompetencji współczesnego nauczyciela. Prelegentki omówiły umiejętności wychowawcze nauczyciela dotyczące różnych sposobów oddziaływania na uczniów – od umiejętności komunikacyjnych, nawiązywania kontaktów po rozwiązywanie problemów danego wieku rozwojowego. W dalszej części wykładu prowadzące skupiły się na temacie wychowania do odpowiedzialności. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak wspomagać rozwój społeczny i moralny dziecka, jakie są założenia wychowania w oparciu o wartości, a także jak przemienić trudną sytuację w szansę wychowawczą.

 

Spotkanie zakończyło się wymianą doświadczeń między nauczycielami. Zgromadzeni uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z fachową literaturą dotyczącą kompetencji wychowawczych nauczyciela, która znajduje się w zbiorach swarzędzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Otrzymali również zestawienie bibliograficzne oraz opracowanie podstawowych informacji na temat kompetencji współczesnego nauczyciela.

 

 

KCh

2018-03-16