Promocja swarzędzkiej filii - Biblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu