62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

Promocja biblioteki w środowisku lokalnym


Pod takim tytułem dnia 19 marca b.r. odbyła się konferencja zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy Miasta i Gminy Swarzędz w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu. Gościem specjalnym spotkania była autorka ponad 50 książek dla dzieci pani Joanna Krzyżanek, która przeprowadziła ciekawe warsztaty literackie najpierw dla nauczycieli, a potem dla uczniów, którzy podarowali do biblioteki najwięcej książek. Punktem startowym zajęć był czytany fragment jej twórczości, następnie odpowiednio dobrane działania praktyczne wykonywane przez wszystkich uczestników warsztatów. Bohaterami jej książek są osoby (Cecylka Knedelek, babcia Antonina, dziadek Antoni i inni) zaangażowane prospołecznie, zawsze otwarte na służenie pomocą innym w swoim środowisku lokalnym, charakteryzujące się głęboką empatią i zrozumieniem problemów najbliższych i dalszych sąsiadów. Po części warsztatowej rozgorzała dyskusja na temat roli biblioteki w środowisku lokalnym. Rok 2014 parlament naszego kraju ogłosił rokiem czytelnictwa, co sprzyja pochyleniu się nad książką w społeczeństwie. Wskazaliśmy ciekawe formy promocji czytelnictwa takie jak, kiermasze nowości wydawniczych, święto książki w naszym mieście, spotkania z twórcami literatury, warsztaty metodyczne dla rodziców itp. Wskazaliśmy na znaczenie biblioteki w dobrym funkcjonowaniu szkoły. Biblioteka szkolna staje się pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, „sercem szkoły”. Doświadczenia krajów wysokorozwiniętych dowodzą, iż dobrze wyposażona, właściwie funkcjonująca biblioteka szkolna jest istotnym czynnikiem wpływającym na stopień realizacji podstawowych zadań szkoły oraz na przygotowanie uczniów do aktywnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

 

Dorota Jędrzejak