62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

Konferencja w dniu 18.09.2012


Konferencja nauczycieli bibliotek pedagogicznych z Wielkopolski


18 września Biblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu gościła dyrektorów oraz kierowników filii bibliotek pedagogicznych z Wielkopolski. Wizyta w Swarzędzu zapoczątkowała dwudniową konferencję wyjazdową nauczycieli bibliotekarzy. Uczestnicy zapoznali się z warunkami pracy swarzędzkiej filii i otrzymali dwa kolejne roczniki Zeszytów Swarzędzkich wydawanych w naszym mieście oraz wydawnictwo Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej pod redakcją L. Ryszkowskiego i A. Kędziory (Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk).

Po zwiedzeniu swarzędzkiej placówki goście udali się do Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wlkp., gdzie uczestniczyli w bogatym programie szkoleniowym. Po prezentacji Działania PBP w Poznaniu Filia w Środzie Wlkp. na rzecz społeczeństwa informacyjnego przygotowanej przez A. Gruszczyńską (kierownika filii) wysłuchano wystapień zaproszonych gości: Doradztwo metodyczne na rzecz wspomagania i rozwoju bibliotek szkolnych, A. Jazdona: Wskaźniki funkcjonalności bibliotek pedagogicznych w Polsce oraz E. Superczyńskiej; Zmiany w kształceniu zawodowym w kontekście zmian podstawy programowej.

Część druga konferencji miała charakter warsztatowy i była poświęcona zmianom w prawie oświatowym i sprawozdawczości statystycznej bibliotek.