62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

Konferencja w dniu 14.12.2011


Dnia 14.12 2011 r. w swarzędzkiej filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu odbyła się konferencja nauczycieli bibliotekarzy z terenu gminy Swarzędz oraz Kostrzyna. Jej gościem była Pani Elżbieta Kulesz prowadząca w Swarzędzu gabinet psychologiczny. Zaprezentowała nam problemy związane z komunikacją społeczną. Zwróciła uwagę na możliwości odczytania zachowań  ludzkich w różnych okolicznościach. Ta znajomość mowy ciała pozwala często na rozwiązanie trudnych sytuacji i uzyskanie właściwej oceny zjawiska.

Po konferencji odbyło się zebranie  zespołu samokształceniowego, poświęcone doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza. Jak zawsze przebiegało w miłej, świątecznej atmosferze, a nauczyciele dzielili się swoimi doświadczeniami i  uwagami. Zainteresowanie niektórych wzbudziła wystawa towarzysząca tematowi konferencji usytuowana na drabinie bibliotecznej. Można ją zorganizować w małym pomieszczeniu oraz  przenosić w dowolne miejsce.

Danuta Wereszczyńska-Choryńska