62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

Konferencja w dniu 13.02.2013


Konferencja nauczycieli bibliotekarzy

 

Swarzędzka filia PBP w Poznaniu zorganizowała 13 lutego 2013 r. pierwsze w tym roku spotkanie nauczycieli bibliotekarzy gmin Swarzędza i Kostrzyna. Konferencja odbyła się w lokalu biblioteki, uczestniczyła w niej Danuta Wielbowicz – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, a gościem konferencji była Poseł Bożena Szydłowska.

W części pierwszej Pani Poseł przybliżyła uczestniczkom niektóre procedury prac sejmowych dotyczące przygotowania uchwał, uzupełniania ich, nanoszenia zmian.  Opowiedziała o swojej pracy jako przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Kobiet, o zaangażowaniu w problemy, które wymagają wielu działań, czasu i osób je wspierających.

Po tym ciekawym wystąpieniu uczestniczki konferencji wysłuchały krótkiej informacji zaprezentowanej przez jedną ze stacji radiowych w przeddzień spotkania, na temat przygotowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, projektu ustawy umożliwiającej łączenie jednostek administracyjnych w samorządach. Oznacza to m.in. możliwość włączenia bibliotek szkolnych do publicznych. Rzecznik ministerstwa podkreślił, że chodzi o wyrównywanie szans, a decyzja dotycząca łączenia znajdzie się w gestii samorządów, które szukając oszczędności chętnie skorzystają z tego rozwiązania. Informacja wywołała burzliwą dyskusję. Nauczyciele podkreślali odmienność zadań obu bibliotek, zwracali uwagę na bardzo ścisły związek biblioteki szkolnej z procesem nauczania i wychowania, kształcenia nawyków czytania, na podejmowane różne formy pracy z dziećmi i młodzieżą, do których są zawodowo przygotowani.

Bożena Szydłowska, ustosunkowując się do problemu, wskazała na potrzebę zmian w oświacie, także w pracy bibliotek szkolnych, na konieczność zgłębienia problemu przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji, by nie zniszczyć sprawdzonych już form pracy, by rzeczywiście było to wyrównywanie szans, w górę, nie odwrotnie. Nauczyciele bibliotekarze zwrócili się z prośbą o wsparcie w ich działaniach  dotyczących zachowania odrębności bibliotek. Są świadomi, że konieczne będą kompromisy. Tymczasem zbierają argumenty za pozostawieniem w szkołach bibliotek szkolnych.

Danuta Wereszczyńska-Choryńska