62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

Konferencja w dniu 12.12.2012


Burzliwa konferencja

 

12 grudnia 2012 r, odbyła się, jak co roku o tej porze, konferencja nauczycieli bibliotekarzy gminy Swarzędz oraz Kostrzyna.  Grudniową konferencję zorganizowała swarzędzka filia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu przy współpracy z Zespołem Szkół nr 2  w Swarzędzu, w sali audiowizualnej szkoły.

Po krótkim wprowadzeniu kierownika  biblioteki, zaprezentowaniu Zespołu nr 2 przez dyrektora szkoły skupiono się na zasadniczym temacie spotkania: „Marketing w bibliotece i w pracy bibliotekarza”, który  przedstawił uczestnikom Piotr Choryński.

Zwrócił uwagę na bardzo istotny problem: zaistnienie biblioteki w szkole i poza nią. Podkreślił, iż działań zmierzających w tym kierunku wymaga współczesna sytuacja oświatowa. Biblioteka ma być centrum szkoły, ma przyciągać nie tylko uczniów, ale także rodziców i innych, wskazywać, iż zadania, jakie realizuje są odmienne od działań bibliotek publicznych. Wręcz nie wolno myśleć o łączeniu tych obu placówek, o wprowadzaniu „oszczędności” w oświacie poprzez likwidowanie bibliotek szkolnych. Stąd muszą one „udowadniać” potrzebę swojego istnienia, muszą być postrzegane jako ważne ogniwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły.  Prelegent odpowiedział również na pytanie: jak to można osiągnąć. Podał szereg przykładów, odwołując się do własnych doświadczeń wynikających z kierowania powiatową szkołą ponadpodstawową przez ponad 20 lat.

Egzemplifikacją wykładu była prezentacja koleżanek z Gimnazjum im. M.Kopernika w Zalasewie, które przedstawiły działania biblioteki szkolnej w tej dziedzinie.

Konferencja wywołała ogromną i burzliwą dyskusję. Wszyscy uczestnicy, poczuli się sprowokowani wystąpieniem prelegenta i  chcieli się wypowiedzieć, podkreślić, że tyle różnych ciekawych rzeczy robią w swojej bibliotece, że mają mnóstwo różnych spraw, łącznie z częstymi zastępstwami w szkołach (bo to ich najczęściej dyrektorzy wysyłają na zastępstwa), a tu od nich wymaga się, by zaistnieli na stronie głównej szkoły, biblioteki pedagogicznej („Z życia bibliotek szkolnych”) na  Facebooku, w prasie lokalnej itd.

Kiedy wreszcie opadły emocje, wysłuchano kolęd w wykonaniu młodzieży szkolnej, złożono życzenia świąteczne i noworoczne i  z „zadaniem domowym” na Nowy 2013 Rok oraz zapowiedzą następnego spotkania zakończono konferencję.

Danuta Wereszczyńska-Choryńska