62-020 Swarzędz; Osiedle Czwartaków 1
Tel.: 577 001 347
biblioteka@swarzedz.pbp.poznan.pl
http://swarzedz.pbp.poznan.pl
www.pbp.poznan.pl/swarzedz/
www.pbp.swarzedz24.pl
Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
2 i 4 sobota miesiąca 9.00-15.00
(oprócz wakacji)

Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacyjno-wychowawczym


Dnia 30 maja w naszej bibliotece odbyło się szkolenie dla nauczycieli pt. Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacyjno-wychowawczym. Celem spotkania było zapoznanie nauczycieli z nowymi metodami pracy terapeutycznej przy pomocy odpowiednio dobranej literatury biblioterapeutycznej. W pierwszej części spotkania poproszono pracownika filii Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu p. Kornelię Choryńską o zaprezentowanie nowości wydawniczych w dziedzinie różnych uzależnień, pracy z dziećmi trudnymi, z różnymi deficytami.

 

Nasz gość omówił dokładnie różnorodne scenariusze biblioterapeutyczne przeznaczone do pracy z dziećmi z różnymi deficytami i uzależnieniami.

 

Następnie nauczyciele bibliotekarze, omówili przykłady literatury wspomagającej w rozwiązywaniu różnych konfliktów wśród uczniów, trudności w nauce, koncentracji uwagi, zaburzeń emocjonalnych oraz lęków przeżywanych przez dzieci. Nauczyciele bibliotekarze wskazali przede wszystkim na krótkie opowiadania z morałem, których zadaniem jest przezwyciężanie i redukowanie lęków u dzieci i zaburzeń nieodpowiednich zachowań. Cechą bajek terapeutycznych jest to, że bohater znajduje się w trudnej sytuacji i przeżywa różne stany lękowe. Wprowadzone do bajki postaci pomagają bohaterowi znaleźć sposoby przezwyciężania trudnych chwil życia. Dziecko ma możliwość przebycia z bohaterem całej drogi wyjścia z konfliktu. Dzięki temu w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Opowiadania te pokazują jak trzeba sobie radzić w życiu, wskazując odpowiednie wzorce postępowania.

 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem nauczycieli. Głos w sprawie biblioterapii zajęli również psycholog, pedagog i logopeda ze Szkoły Podstawowej nr 4. Nauczyciele doszli do wniosku, że biblioterapia w nowoczesnym procesie nauczania jest jedną z ważnych metod wychowawczo-edukacyjnych.

 

Wykaz literatury biblioterapeutycznej znaleźć można na naszej stronie internetowej do korzystania, z której serdecznie zapraszamy.

 

Dorota Jędrzejak